Software herontwerp — 2016-2017

Een modern softwarepakket voor leerkrachten

Schoolonline biedt veel scholen in België een softwarepakket aan voor het beheer van onder andere planning en leerlingenzorg. We hielpen Schoolonline met een herontwerp van de belangrijkste modules en globale navigatie.

 hero

Een agile aanpak

In februari 2016 zat het Schoolonline team volop in het ontwikkelproces van een planningsmodule. Maar de applicatie zag er niet goed genoeg uit, en het team realiseerde zich dat ze hulp nodig hadden op het vlak van de gebruikerservaring. We kregen een telefoontje en gingen aan de slag.

Omdat de ontwikkeling van de applicatie reeds begonnen was, werkten we samen binnen de bestaande sprint planning om feature per feature de ontwikkeling te ondersteunen.

Schoolonline had reeds een “feature scope” document met user stories, dat ons de nodige richting gaf over wat te ontwerpen.

Gebruikers—en technisch onderzoek

Naast het gewone ontwerpwerk hebben we ook een focus gelegd op gebruikers – en technisch onderzoek.

Voor het gebruikersonderzoek praatten we met gebruikers van Schoolonline en leerkrachten in het algemeen in een reeks interviews. Voor het technische stuk onderzochten we bestaande oplossingen en hielpen we het team met technologische beslissingen op het vlak van front-end development.

Schoolonline

De grens tussen ontwerp en ontwikkeling

We ontwierpen dit project met moderne ontwerptools zoals Sketch, maar ook door continue evaluatie van het ontwerp in de browser.

Op het einde van het project bestond ons HTML prototype uit meer dan 50 templates en 100 componenten, die geïntegreerd werden in de eigenlijke development stack. Ons prototype was zo geëvolueerd dat het de basis werd voor de eigenlijke front-end.

Mono combineert visie met vaardigheid en klantgerichtheid. Dit maakt van hen een waardevolle projectpartner.
Wouter Fiers, Productmanager, Schoolonline